Vyöhyketerapiakoulutus

Charles Ersdalin vyöhyketerapia ja siihen suuntautunut vyöhyketerapeuttikoulutus painottaa anatomiaa, fysiologiaa, patologiaa ja immunobiologiaa.

Koulutusaika on noin kaksi vuotta, jonka aikana:

  • opitaan löytämään kehon eri osat ja elimet heijastealueilta
  • opitaan ymmärtämään vyöhyketerapian vaikutusmekanismit
  • käydään läpi tautioppia yleisimpien elimistön häiriötilojen oireiden havainnoimiseksi
  • tehdään harjoitushoitoja ohjatusti
  • valmentaudutaan lopputenttiin, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti

Lopputentti koostuu:

* 1. Kirjallisesta kokeesta, jossa on 850 kysymystä seuraavista aiheista:

-vyöhyketerapian toimintaperiaate ja historia
-anatomia
-fysiologia
-tautioppi
-immuunibiologia
-heijastealueiden- ja pisteiden tuntemus (teoria)

* 2. Käytännön kokeesta,

-joka edellyttää hyväksytysti suoritettua kirjallista koetta
-jossa osoitetaan käytännössä heijastealueiden- ja pisteiden
käsittelyn osaaminen

* 3. Todistus hyväksytysti suoritetuista peruslääketieteen opinnoista
(minimilaajuus 378h)

Lopputentti hyväksytään ja diplomit allekirjoitetaan Norjassa Kristiansandissa Charles Ersdalin tutkimus- ja hoitotyötä jatkavassa tutkimus- ja hoitolaitoksessa nimeltä Ersdal & Varpe Ans. Vain lopputentin suorittaneella vyöhyketerapeutilla on oikeus käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti, sekä yhdistyksen jäsenenä lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen logoa.