Vyöhyketerapiakoulutus

Charles Ersdalin vyöhyketerapia ja siihen suuntautunut vyöhyketerapeuttikoulutus painottaa anatomiaa, fysiologiaa, patologiaa ja immunobiologiaa.

Koulutusaika on noin kaksi vuotta, jonka aikana:

 • opitaan löytämään kehon eri osat ja elimet heijastealueilta
 • opitaan ymmärtämään vyöhyketerapian vaikutusmekanismit
 • käydään läpi tautioppia yleisimpien elimistön häiriötilojen oireiden havainnoimiseksi
 • tehdään harjoitushoitoja ohjatusti
 • valmentaudutaan lopputenttiin, jonka hyväksytysti suorittaneet voivat käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti

Lopputentti koostuu:

1. Kirjallisesta kokeesta, jossa on 600 kysymystä seuraavista aiheista:

 • vyöhyketerapian toimintaperiaate ja historia
 • anatomia
 • fysiologia
 • tautioppi
 • immunobiologia
 • heijastealueiden- ja pisteiden tuntemus (teoria)

2. Käytännön kokeesta

 • joka edellyttää hyväksytysti suoritettua kirjallista koetta
 • jossa osoitetaan käytännössä heijastealueiden- ja pisteiden
  käsittelyn osaaminen

3. Todistus hyväksytysti suoritetuista peruslääketieteen opinnoista
(minimilaajuus 378h)

Lopputentti hyväksytään ja diplomit allekirjoitetaan Norjassa Charles Ersdalin tutkimus- ja hoitotyötä jatkavassa tutkimus- ja hoitolaitoksessa nimeltä Ersdal & Varpe Ans. Vain lopputentin suorittaneella vyöhyketerapeutilla on oikeus käyttää nimikettä diplomivyöhyketerapeutti, sekä yhdistyksen jäsenenä lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen logoa.