Suomen Vyöhyketerapeutit ry vuosikokous

Aika:     Lauantai 21.3.2015 klo 13
Paikka: Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara -tiloissa, Mariankatu 14 B 12, 15110 Lahti

Esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen ja sen koollekutsun laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään kokoukselle yhdistyksen toimintakertomus

5. Esitetään kokoukselle yhdistyksen tilit ja tilintarkastajan lausunto

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

8. Esitellään kokoukselle alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.

9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle.

10. Suomen Vyöhyketerapeutit ry:n johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

11. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon

Yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaan Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäväksi. Jäsenten halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehkööt siitä kirjallisen esityksen niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että johtokunta ehtii asiaan perehtyä ja antaa siitä lausuntonsa kokousta varten.

12. Kokouksen päättäminen